Har du en levedyktig eiendomsportefølje?

multiMap er ditt verktøy for strategisk eiendomsforvaltning

multiMap er et verktøy for kartlegging av porteføljer som gir grunnlag for langsiktig planlegging og bærekraftig utvikling av bygg, anlegg og eiendom i et livsløpsperspektiv.

multiMap

Prosess

Få bedre oversikt over din eiendomsportefølje

Register

Registrer bygg og eiendom i multiMap i nettportalen.

Kartlegg

Kartlegge overordnet informasjon om hvert bygg.

Analyser

Hvordan eiendomsporteføljen er i dag og vil utvikle seg over tid.

Presenter

Hent enkelt ut visuelle rapporter for presentasjoner.
Hvorfor multiMap?

Fordeler med multiMap

Kartlegging med multiMap kan benyttes som underlag for budsjettprosesser, eiendomsstrategier og utviklingspaner.

Moduler utviklet av fageksperter
Fra 5-10 minutter per bygg*
Få umiddelbare rapporter
Utarbeid tiltaks- og vedlikeholdsplaner
Spor utvikling over tid
Funksjoner

Kartleggingsmoduler

Teknisk tilstand

Modulen brukes til å kartlegge nåværende kvalitet og tilstand til bygningskomponenter.

Tilpasningsdyktighet

Modulen benyttes til å kartlegge de strukturelle egenskapene til eiendomsporteføljen som er grunnlag for bygningens evne til å tilpasse endrede behov etter ny bruk.

Funksjonell egnethet

Modulen benyttes til å kartlegge eiendomsporteføljens egnethet til organisasjonens funksjoner.

Klimatilpasning og naturfarer

Modulen benyttes til å kartlegge eiendomsporteføljens motstandskraft mot nåværende og fremtidige klimaforhold.

Øvrige moduler

multiMap tilbyr en rekke moduler innen kartlegging, analyse og strategisk forvaltning av eiendomsporteføljer, uavhengig av kompleksitet.

Teknisk tilstand

Modulen brukes til å kartlegge nåværende kvalitet og tilstand til bygningskomponenter.

Tilpasningsdyktighet

Modulen benyttes til å kartlegge de strukturelle egenskapene til eiendomsporteføljen som er grunnlag for bygningens evne til å tilpasse endrede behov etter ny bruk.

Funksjonell egnethet

Modulen benyttes til å kartlegge eiendomsporteføljens egnethet til organisasjonens funksjoner.

Klimatilpasning og naturfarer

Modulen benyttes til å kartlegge eiendomsporteføljens motstandskraft mot nåværende og fremtidige klimaforhold.

Øvrige moduler

multiMap tilbyr en rekke moduler innen kartlegging, analyse og strategisk forvaltning av eiendomsporteføljer, uavhengig av kompleksitet.

Hva koster multiMap?

Modulbasert prismodell

Betal kun for funksjonene du trenger

Priser fra

9.500,-

/
NOK per år

Uavhengig av antall bygg og størrelse.

Se moduler og priser

Modul

Lisens  per år, NOK

Tiltaks- og vedlikeholdsplan

49 500,-

Teknisk tilstand

39 500,-

Tilpasningsdyktighet

19 500,-

Funksjonell  egnethet

19 500,-

Universell  utforming

19 500,-

Utomhus

19 500,-

Naturfarer og  klimatilpasning

19 500,-

Brannsikkerhet

15 500,-

Felles infrastruktur og områdeforhold

9 500,-

Kritisk  infrastruktur

9 500,-

Bemanning og  kompetanse

9 500,-

Biler og materiell

9 500,-

Kontakt oss

Multimap har hjulpet oss i virksomheten Kommunale eiendommer med å skape en god oversikt over eiendomsporteføljen. Ved hjelp av spørsmålssettene og svarkriteriene som er enkle å bruke, kan vi utføre registreringsarbeidene ved bruk av eget personell. Samtidig som det ikke går utover driften. Det fører til at vi utfører registreringer på store bygningsmasser på en kostnadseffektiv måte. Vi har planer om videre bruk i den årlige oppfølging av bygningsmassen. Den nye programvare -plattformen er oversiktlig og intuitiv og virker lett å forstå for alle. Absolutt å anbefale!

Knut-Ove Pettersen

Seniorrådgiver i Ullensaker

Etat for Bygg og Eiendom i Fredrikstad kommune siden 2020 jobber aktiv for en god eiendomsledelse, eiendomssystematisering og kartlegging av kommunens byggemassen som gir oss et bilde av nåsituasjon på et overordnet nivå som underlag for strategiske og taktiske valg og prioriteringer.Eiendomsforvaltning ny hverdag har blitt mulig i samarbeid med Multimap.

Christian Gutierrez

Byggteknisk tilstandskartlegger i Fredrikstad
Kontakt oss

Nysgjerrig på multiMap?

Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjema nedenfor.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.